Για την διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των φοιτητών, και την συμμετοχή τους στην εξεταστική περίοδο (νέες ημερομηνίες
εξέτασης μαθημάτων ή εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης) σας ανακοινώνουμε την απόφαση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ: 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ