Οι εξετάσεις αύριο στα μαθήματα 803 Αγροτική Κοινωνιολογία και 202. Εισαγωγή στους Η/Υ & Προγραμματισμός θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σε περίπτωση που λόγω απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς δεν είναι δυνατή η μετάβαση στο Πανεπιστήμιο για κάποιους φοιτητές, οι φοιτητές αυτοί θα μπορέσουν να εξεταστούν ως εξής:

803 Αγροτική Κοινωνιολογία, Πέμπτη 28/9 στις 10:00 στην Αιθ: Β102/104 

202. Εισαγωγή στους Η/Υ & Προγραμματισμός, Παρασκευή 29/9 στις 16:00 στην Αιθ: Β102/104