Η Γραμματεία προσφέρει μέσω Διαδικτύου τις εξής υπηρεσίες:
• Δηλώσεις μαθημάτων
• Εμφάνιση βαθμολογιών
• Εμφάνιση προγράμματος σπουδών
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από την ιστοσελίδα: http://my-studies.uoa.gr. Οι φοιτητές πρέπει να
εγγραφούν στην υπηρεσία my-studies για να αποκτήσουν κωδικό χρήστη (Username) και συνθηματικό
(Password) ειδικά για τις υπηρεσίες αυτές. Αυτό μπορεί να γίνει αφού επισκεφθούν την ιστοσελίδα:
http://webadm.uoa.gr και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσμους: “Αίτηση Νέου Χρήστη” → “Προπτυχιακοί Φοιτητές”. 

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ