Σας ενημερώνουμε ότι τα  μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 9/10/2023.

To ωρολόγιο πρόγραμμα για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακ. Έτους 2023-2024 είναι διαθέσιμο στο παρακάτω link