Οι φοιτητές που δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στην εξέταση  κάποιου ή κάποιων μαθημάτων της Εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2023 λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που οφείλονται στα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων εβδομάδων, και έχουν συμπληρώσει την ανάλογη φόρμα/αίτηση και μόνο αυτοί καλούνται να εξεταστούν την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στην αίθουσα Β101 ως εξής

 

Μάθημα Ώρα Εξέτασης
Βιοχημεία 10:00
Φυσική Περιβάλλοντος 10:00
Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης 10:00
Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων 10:00
Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων 10:00
Γεωργική παραγωγή 12:00
Γεωργική μετεωρολογία- κλιματολογία 12:00
Διαχ.Υποπροϊόντων Γεωργικών Επιχειρήσεων 12:00
Διαχείριση και προστασία αγροτικού περιβάλλοντος 12:00
Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία 12:00