Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την σίτιση των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 έως την Τετάρτη 18/10/2023

1112.Παράταση Υποβολής αιτησεων για σίτιση 2023 -2024