Σας γνωρίζουμε ότι οι αίθουσες διδασκαλίας που έχει το τμήμα μας για το Ακ. Εξάμηνο έχουν αλλάξει.
Παρακαλούμε ελέγξτε ξανά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2023-2024