Ανακοίνωση προς τους πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους με την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣΦΟΙΤΗΤΕΣ 2023-2024