Παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές – φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 10/11/2023.Πληροφορίες και Αιτήσεις συμμετοχής: Ιστοσελίδα δομής ΓΕΦΥΡΑ : www.gefyra.com.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΩ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΖΩ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΖΩ 2023-2024 ΨΧΧ3Κ2Π-ΩΥ0
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ