Σας ενημερώνουμε ότι  οι δηλώσεις συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024.