Έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024
https://agro.uoa.gr/exams/
Επίσης έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα για τους φοιτητές που είναι “Επί Πτυχίω” (Έχουν ολοκληρώσει τα 8 εξάμηνα σπουδών τον Ιούνιο 2023)