Διάρκεια υποβολής αιτήσεων από 22/1/2024 έως 9/2/2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤ..pdf