Η εξέταση του μαθήματος 703 “Οικονομία Μεταποίησης Αγρ. Προϊόντων” μεταφέρεται για την Πέμπτη 15/2/2024 στις
10:00-12:00 Αιθ: Β202/204.  Το ενημερωμένο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο.