ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 173 ΤΟΥ ν. 4957/2022

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ 29/1/2024 έως και  την ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2/2024

92ΣΔ46ΨΖ2Ν-ΩΙ7 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ