Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προσωρινοί πίνακες  αξιολογικής κατάταξης υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο κατόπιν έγκρισης των πρακτικών των επιτρόπων αξιολόγησης για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας 2023-2024.

 

9ΕΒΜ46ΨΖ2Ν-ΒΔ4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ.