Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα 402 -“Διαχείριση και προστασία Αγροτικού Περιβάλλοντος” δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/2/2024 λόγο ασθένειας του διδάσκοντα.

Η Αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει κατά την διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024