Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη των μαθημάτων “404-Γεωργία Ακριβείας” και “206- Εισαγωγή στην Γεωργική Παραγωγή

θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 1/3/2024