Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “Εισαγωγή στους Η/Υ και προγραμματισμός” θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 4/3/2024.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει κατά την διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024