Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Εργαστηριακό μάθημα «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ» να εγγραφούν στη σελίδα του μαθήματος στο e-class έως και την Παρασκευή 8 Μαρτίου για την καλύτερη οργάνωση του εργαστηρίου.
Η παρουσία στο εργαστηριακό μάθημα είναι υποχρεωτική.
Σχετικά με την έναρξη του εργαστηρίου θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Εκ του Εργαστηρίου