Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες του Τμήματος Αγροτικής
Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων να υποβάλουν αίτηση
για να μεταβούν σε κάποιο από τα συμμετέχοντα Παν/μια (βλ.
Πίνακα Συνεργαζομενών Ιδρυμάτων)για ένα ή δύο εξάμηνα του ακαδ. έτους
2024-25. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο email της Γραμματείας 
secr@agro.yoa.gr από την Τετάρτη 28/2/2024 έως και την Παρασκεύη 8/3/2024. Συνημμένα με
την αίτηση θα υποβληθούν και τα διπλώματα γλωσσομάθειας των ενδιαφερόμενων
φοιτητών, επιπέδου Β2 και άνω.

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη επιλεγεί μέσω της πρόσκλησης  για τα
πανεπιστήμια του CIVIS μπορούν να κάνουν αίτηση και μέσω της παρούσας
πρόσκλησης, αλλά ΜΟΝΟ για διαφορετικό εξάμηνο από αυτό που έχουν ήδη
επιλεγεί. Δείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες στην Πρόσκληση για επιλογή
εξερχομένων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ERASMUS τελ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 2 024-2025 (ΑΓΡ.) (1)

Aitisi_gia_ERASMUS__2024-2025 agro v2 (1)