Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα “604-Προϊόντα Γαλακτοκομίας ” αναβάλετε για αύριο 12/3/2024 λόγω κολλήματος του διδάσκοντα

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει κατά την διάρκεια του Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024