πρόσκληση-ανακοίνωση του Γραφείου Αθλητικών  Δραστηριοτήτων (Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο-Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας),
που αφορούν στη δημιουργία της δράσης "ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑ" 


Πρόσκληση-Ανακοίνωση ΕΚΠΑ 2024 - ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑ