Σας ενημερώνουμε ότι στο survey.uoa.gr έχουν ενεργοποιηθεί τα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024.

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα. Είναι όμως πολύ σημαντική για το τμήμα, για το κάθε μάθημα και κάθε διδάσκοντα. Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για την βελτίωση των μαθημάτων του τμήματος, καθώς και για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηματολογίου.

Παρακαλούμε θερμά να ανταποκριθείτε συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση όλων των μαθημάτων.

Προθεσμία Συμπλήρωσης έως 29/6/2024