Εκπαιδευτική Eπίσκεψη πραγματοποιήθηκε στον πειραματικό αγρόκτημα της εταιρεία SmartAgroHub στην Αλίαρτο Βοιωτίας.

Την Παρασκευή 31.05.2024, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή  στον πειραματικό αγρόκτημα της εταιρεία SmartAgroHub στην Αλίαρτο Βοιωτίας. Η εταιρεία SmartAgroHub είναι ένα κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της ευφυούς γεωργίας και μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχει είναι και το e-situ, μια καινοτόμος υπηρεσία για το σχεδιασμό και εκτέλεση εξειδικευμένων πειραμάτων αγρού καθώς εφαρμόζει τις βασικές αρχές του γεωργικού πειραματισμού αξιοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό, σύγχρονες τεχνολογίες, συστήματα και εξοπλισμό γεωργίας ακριβείας, τηλεπισκόπηση, αισθητήρες εδάφους, μετεωρολογικά δεδομένα.

Στο πειραματικό αγρόκτημα της εταιρεία SmartAgroHub έγινε αναλυτική παρουσίαση του τρόπου που εφαρμόζονται στον αγρό βασικές τεχνολογίες της Γεωργίας Ακριβείας. Πραγματοποιήθηκε επίδειξη πτήσης καταγραφικού drone εξοπλισμένου με θερμική κάμερα για συλλογή δεδομένων υγρασίας αγρού και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα βήματα ανάλυσης των εικόνων σε ειδικό λογισμικό, ώστε να παραχθούν οι χάρτες υγρασίας. Ακολούθησε εκτενής συζήτηση με τους φοιτητές σε σχέση με θέματα που αφορούσαν στη μεθοδολογία παραγωγής χαρτών, την ερμηνεία τους και την . Στη συνέχεια οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στον χώρο και στα πειράματα που πραγματοποιούνται στην παρούσα καλλιεργητική περίοδο.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν 35 άτομα, 33 φοιτητές (4ου και 6ου εξαμήνου), 2 μέλη ΔΕΠ.