Σας ενημερώνουμε ότι  για την υποβολή αιτήσεων Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος 2023-24.
η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την Τρίτη 25-6-24 έως και την
Τετάρτη 31-7-2024, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr