Προπτυχιακά Μαθήματα

204 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

 

Κατηγορία: Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Υπόβαθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Ισχυρά οξέα-βάσεις, Ιοντικές ισορροπίες, Ρυθμιστικά διαλύματα, Δείκτες.
 • Ογκομετρική ανάλυση συμπλόκων – συμπλοκομετρικές ογκομετρήσεις.
 • Ογκομετρική Ανάλυση – Οξυμετρία Αλκαλιμετρία.
 • Εισαγωγή στις Ενόργανες Τεχνικές Ανάλυσης.
 • Ηλεκτροχημικές Τεχνικές. Μέτρηση pH.
 • Αγωγιμομετρία.
 • Εισαγωγή στις φασματομετρικές τεχνικές.
 • Φασματοφωτομετρία ορατού-υπεριώδους.
 • Φθορισμομετρία – Χημειοφωταύγεια.
 • Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης, Φλογοφασματομετρία και Ατομική Εκπομπή σε Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού.
 • Ατομική και Μοριακή Φασματομετρία Μαζών.
 • Εισαγωγή στις τεχνικές διαχωρισμού. Διαχωρισμός με εκχύλιση.
 • Εισαγωγή στις Χρωματογραφικές Τεχνικές Αναλύσεως. Αέριοχρωματογραφία.
 • Υγροχρωματογραφία.
 • Χρωματογραφία Υπερκρίσιμου Ρευστού

Συγγράμματα:
1. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry 8η Edition Μετάφραση στα Ελληνικά, Εκδόσεις Κωσταράκη, 2004, Κωδικός Εύδοξου 102076788
2. Η. C. Daniel, L. A. Charles, Αναλυτική Χημεία, Εκδόσεις BROKEN, 202, Κωδικός Εύδοξου: 94644882
3. G. D. Christian, P. K. Dasgupta, K. A. Schug, Αναλυτική Χημεία, Odysseus Publishing, 2019, Κωδικός Εύδοξου: 86199898
4. Α. Καλοκαιρινός, “Αναλυτική Χημεία”, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Αποθετήριο ¨Κάλλιππος¨, 2016, Κωδικός Εύδοξου: 59303660

el