Προπτυχιακά Μαθήματα

204 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

 

Κατηγορία: Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Ισχυρά οξέα-βάσεις, Ιοντικές ισορροπίες, Ρυθμιστικά διαλύματα, Δείκτες.
 • Ογκομετρική ανάλυση συμπλόκων – συμπλοκομετρικές ογκομετρήσεις.
 • Ογκομετρική Ανάλυση – Οξυμετρία Αλκαλιμετρία.
 • Εισαγωγή στις Ενόργανες Τεχνικές Ανάλυσης.
 • Ηλεκτροχημικές Τεχνικές. Μέτρηση pH.
 • Αγωγιμομετρία.
 • Εισαγωγή στις φασματομετρικές τεχνικές.
 • Φασματοφωτομετρία ορατού-υπεριώδους.
 • Φθορισμομετρία – Χημειοφωταύγεια.
 • Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης, Φλογοφασματομετρία και Ατομική Εκπομπή σε Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού.
 • Ατομική και Μοριακή Φασματομετρία Μαζών.
 • Εισαγωγή στις τεχνικές διαχωρισμού. Διαχωρισμός με εκχύλιση.
 • Εισαγωγή στις Χρωματογραφικές Τεχνικές Αναλύσεως. Αέριοχρωματογραφία.
 • Υγροχρωματογραφία.
 • Χρωματογραφία Υπερκρίσιμου Ρευστού

Συγγράμματα:
1. Θεμελιώδεις Αρχές της Αναλυτικής Χημείας, Skoog, West, Holler, Crouch, Ε.ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ, Αθήνα, 2015
2. Θ.Π. Χατζηιωάννου, Χημική ισορροπία και ανόργανη ποιοτική ημιμικροανάλυση, Αθήνα, 2003
3. Ε. Μπακέας, Κ. Ευσταθίου, Εισαγωγή στους αναλυτικούς διαχωρισμούς, Αθήνα, 2008

el