Προπτυχιακά Μαθήματα

205 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Κατηγορία: Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Υπόβαθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

Μέρος Α. Οικονομική Θεωρία της παραγωγής για αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις

  • Παραγωγή ενός προϊόντος με έναν ή περισσότερους συντελεστές παραγωγής: Θεωρία του κόστους παραγωγής για τη λήψη ορθολογικών οικονομικά αποφάσεων. Παραγωγή περισσοτέρων του ενός προϊόντος από την ίδια επιχείρηση ή στην ίδια εκμετάλλευση
  • Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος: Τεχνολογική πρόοδος. Παράγοντας χρόνος στην παραγωγή (κυρίως ζωική παραγωγή). Κίνδυνοι της αγροτικής παραγωγής. Δανειοδότηση της εκμετάλλευσης. Γεωργική Ασφάλιση. Συναρτήσεις κέρδους στα οικονομικά της Αγροτικής Ανάπτυξης. Διατροφική αλυσίδα.

Μέρος Β. Αγροτική Πολιτική

  • Θεωρητικό υπόβαθρο με βάση την οικονομική θεωρία: Χαρακτηριστικά του αγροτικού τομέα. Γεωργικό Πρόβλημα. Εργαλεία πολιτικής. Αναμενόμενα αποτελέσματα.
  • Εφαρμογή ( συγκεκριμένα μέτρα και επιπτώσεις): Το πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), Μηχανισμοί εφαρμογής της πολιτικής Παραδείγματα από άλλες χώρες( π.χ. ΗΠΑ: Farm Bill)

Μέρος Γ. Διεθνής πολιτική οικονομία

  • Εμπορικές Διαπραγματεύσεις: Γύρος της Ουρουγουάης,Γύρος της Χιλιετίας.
  • Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος: Παγκόσμιοι Οργανισμοί/  (FAO, W.B.), Διατροφική κρίση, Στόχοι της Χιλιετίας (U.N.D.P.)

 

Συγγράμματα:

1. Γ. Ε. Δούκας, Ν. Μαραβέγιας, Ευρωπαϊκή Αγροτική Οικονομία και Πολιτική: Μετασχηματισμοί και προκλήσεις προσαρμογής, Εκδόσεις Κριτική , 2021, Κωδικός Εύδοξου: 102071581
2. Θ. Π. Λιανός, Δ. Δαμιανός, Γ. Μέργος, Μ. Ντεμούσης, Σ. Κατρανίδης , Αγροτική Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Εκδόσεις Μπένου, 2016, Κωδικός Εύδοξου: 112694223

el