Προπτυχιακά Μαθήματα

305 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Κατηγορία: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 3
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Ναι (στην Αγγλική)

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Εισαγωγή στη γλώσσα R. Βασικές έννοιες. Εγκατάσταση της R και του Rstudio.
  • Αντικείμενα Δεδομένων. Διανύσματα, Πίνακες , Πίνακες µεγαλύτερης διάστασης (Arrays),  Λίστες , Πλαίσια Δεδομένων (Data Frames), Ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές.
  • Μαθηματικοί Υπολογισμοί. Μαθηματικές Πράξεις. Λογικές Πράξεις. Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων Εξισώσεων.
  • Απλά Γραφήματα. Γραφικές Δυνατότητες. Είδη και Γραμμές Γραφικής Παράστασης.
  • Σύνθετα Γραφήματα. Εισαγωγή στοιχείων στα Σύνθετα Γραφήματα. Γραφήματα σε Μεγαλύτερες Διαστάσεις
  • Απλός Προγραμματισμός στην R. Λογικοί Τελεστές και Τελεστές Σύγκρισης. Εντολές ελέγχου και επανάληψης. Ανάγνωση και αποθήκευση δομών δεδομένων και γραφημάτων.
  • Προχωρημένος Προγραμματισμός στην R. Κατασκευή Συναρτήσεων. Συναρτήσεις με πολλά αποτελέσματα. Αναδρομή με χρήση συναρτήσεων. Ειδικές εντολές.
  • Ανάλυση Χρονοσειρών.  Γραφικές Παραστάσεις χρονοσειρών

Συγγράμματα:

1. J. Verzani, “Εισαγωγή στη Στατιστική με την R”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

2. Β. Βερύκιος, Β. Καγκλής, Η. Σταυρόπουλος, «Η επιστήμη των δεδομένων μέσα από τη γλώσσα R», repository.kallipos.gr/handle/11419/2965

3. ∆. Καρλής, Ι. Ντζούφρας «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και στη Στατιστική Ανάλυση με R», https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2601

el