Προπτυχιακά Μαθήματα

305 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Κατηγορία: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 3
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Τύπος Μαθήματος: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Ναι (στην Αγγλική)

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Εισαγωγή στη γλώσσα R. Βασικές έννοιες. Εγκατάσταση της R και του Rstudio.
  • Αντικείμενα Δεδομένων. Διανύσματα, Πίνακες , Πίνακες µεγαλύτερης διάστασης (Arrays),  Λίστες , Πλαίσια Δεδομένων (Data Frames), Ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές.
  • Μαθηματικοί Υπολογισμοί. Μαθηματικές Πράξεις. Λογικές Πράξεις. Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων Εξισώσεων.
  • Απλά Γραφήματα. Γραφικές Δυνατότητες. Είδη και Γραμμές Γραφικής Παράστασης.
  • Σύνθετα Γραφήματα. Εισαγωγή στοιχείων στα Σύνθετα Γραφήματα. Γραφήματα σε Μεγαλύτερες Διαστάσεις
  • Απλός Προγραμματισμός στην R. Λογικοί Τελεστές και Τελεστές Σύγκρισης. Εντολές ελέγχου και επανάληψης. Ανάγνωση και αποθήκευση δομών δεδομένων και γραφημάτων.
  • Προχωρημένος Προγραμματισμός στην R. Κατασκευή Συναρτήσεων. Συναρτήσεις με πολλά αποτελέσματα. Αναδρομή με χρήση συναρτήσεων. Ειδικές εντολές.
  • Ανάλυση Χρονοσειρών.  Γραφικές Παραστάσεις χρονοσειρών

Συγγράμματα:

1. Δ. Ιωαννίδης, Ι. Αθανασιάσης, Στατιστική και Μηχανική Μάθηση με την R: Θεωρία και Εφαρμογές, Εκδόσεις Τζιόλα, 2017, Κωδικός Εύδοξου: 59384938
2. J. Verzani, Εισαγωγή στη στατιστική με την R, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2016, Κωδικός Εύδοξου: 50656357
3. M.J Crawley, Στατιστική ανάλυση με το R, Εκδόσεις Broken Hills Publishers, 2013, Κωδικός Εύδοξου: 32997808
4. Β. Βερύκιος, Β. Καγκλής, Η. Σταυρόπουλος, “Η επιστήμη των δεδομένων μέσα από τη γλώσσα R“, 2016, Κωδικός Εύδοξου: 320151
5. ∆. Καρλής, Ι. Ντζούφρας, “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό και στη Στατιστική Ανάλυση με R”, 2016, Κωδικός Εύδοξου: 320222

el