Προπτυχιακά Μαθήματα

402 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος:  Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Ενότητα 1: Αειφορία και Βιοποικιλότητα. Αειφορία. Βιώσιμη ανάπτυξη. Βιοποικιλότητα. Παγκόσμιες και ευρωπαϊκες δράσεις για την Αειφορία και τη βιοποικιλότητα. Νομοθεσία για τη βιοποικιλότητα.
  • Ενότητα 2: Βασικές οικολογικές εννοείς – υδατικά οικοσυστήματα. Οικοσυστήματα. Βιογεωχημικοί κύκλοι άνθρακα, αζώτου, φωσφόρου και νερού. Γενικές αρχες πληθυσμιακής οικολογίας. Οικοσυστήματα γλυκών νερών. Αβιοτικοί παράγοντες γλυκών νερών.
  • Ενότητα 3: Ρύπανση του αγροτικού περιβάλλοντος. Ρύπανση υδατων. Χαρακτηριστικά ποιότητας νερού. Νομοθεσία για την ποιότητα του νερού. Ρύπανση ατμόσφαιρας. Επιδράσεις ατμοσφαιρικών ρυπων στα φυτά. Το φυσικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Σημαντικά προβλήματα Ρύπανσης του περιβάλλοντος και του αγροτικού περιβάλλοντος.
  • Ενότητα 4: Εκτίμηση και Διαχείριση οικολογικού κινδύνου. Τοξικες χημικες ουσιες στο περιβάλλον. Εισαγωγή στην οικοτοξικολογια. Επιδράσεις των χημικων ρυπων στους ζωντανούς οργανισμούς και τα οικοσυστήματα. Μεθοδολογία οικοτοξικολογικων ερευνων. Εκτίμηση οικολογικού κινδύνου. Διαχείριση και προστασία οικοσυστημάτων. Εκτιμηση και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχειρισης.
  • Ενότητα 5: Γεωργικά φάρμακα. Ταξινόμηση. Τυχη και συμπεριφορα γεωργικών φαρμάκων. Τοξικολογία και οικοτοξικολογια γεωργικών φαρμάκων. Μέτρα προστασιας περιβάλλοντος απο τα γεωργικά φάρμακα. Βιολογική γεωργία. Ορθη γεωργικη πρακτικη. Διαδικασια ευρωπαϊκης εγκρισης – νομοθεσία γεωργικών φαρμάκων. Διαχείριση κενων συσκευασιας γεωργικών φαρμάκων. Κλιματική αλλαγή και γεωργία.
  • Ενότητα 6: Βιοκτόνα και κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων. Ταξινόμηση βιοκτονων. Διαδικασία ευρωπαϊκής έγκρισης – νομοθεσία βιοτόπων. Νομοθεσία για τα κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων.

Συγγράμματα:

1. Αθανάσιος Βαλαβανίδης, «Περιβαλλοντική Χημεία και Οικοτοξικολογία. Διαχείριση Οικοσυστημάτων – Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου», Έκδοση του Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 2008

2. Σωτήριος Τσιoύρης, Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος, Εκδόσεις ΑΓΙΣ-ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ, Θεσσαλονίκη, 2018

3. Αθανάσιος Βαλαβανίδης, Θωμαΐς Βλαχογιάννη «Πράσινη Χημεία και Πράσινη Τεχνολογία. Από την Θεωρία στην Πράξη για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη.», Σύγχρονα Θέματα, Μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία, Αθήνα, 2012

4. Ν. Δαλέζιος, Κλιματική αλλαγή και γεωργία, Κεφάλαιο Συγγράμματος Αγρομετεωρολογία: ανάλυση και προσομοίωση, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

5. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Ρύπανση και τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2009

el