Προπτυχιακά Μαθήματα

405 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 

Κατηγορία: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 3
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Τύπος Μαθήματος: Υποβάθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

Το εργαστήριο χωρίζεται στις παρακάτω 6 εργαστηριακές ασκήσεις:

  • Εργαστηριακή άσκηση «Παρασκευή προτύπων διαλυμάτων, χάραξη καμπύλης αναφοράς και μέτρηση στο φασματοφωτόμετρο»,
  • Εργαστηριακή άσκηση «Φθορισμομετρικός προσδιορισμός κινίνης»,
  • Εργαστηριακή άσκηση «Προσδιορισμός σκληρότητας νερού»,
  • Εργαστηριακή άσκηση «Μέτρηση οξύτητας ξυδιού/κρασιού»,
  • Εργαστηριακή άσκηση «Φλογοφωτομετρικός προσδιορισμός ασβεστίου σε δείγματα νερού»,
  • Εργαστηριακή άσκηση «Εκχύλιση ψευδαργύρου με μίγμα κ-εξανίου και φωσφορικού τριβούτυλεστέρα»

Πριν από κάθε εργαστήριο πραγματοποιείται παρουσίαση των εργαστηριακών οδηγιών και των κρίσιμων πειραματικών σημείων. Πριν την έναρξη του Εργαστηρίου παρουσιάζονται οι κανόνες ασφαλείας, ο εξοπλισμός, οι βασικές εργαστηριακές τεχνικές, οι κανόνες χάραξης γραφικών παραστάσεων, οι υπολογισμοί και ο τρόπος παρουσίασης των τελικών αποτελεσμάτων (σημαντικά ψηφία).

Συγγράμματα:

1. Χ. Μητσοπούλου, Κ. Μεθενίτης, Ν. Ψαρουδάκης, Εργαστηριακές ασκήσεις γενικής και ανόργανης χημείας, Εκδόσεις Unibooks ΙΚΕ, 2005, Κωδικός Ευδόξου: 59396621
2. Κ. Σφλώμος, Εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας Τροφίμων, Εκδόσεις Τσότρας, 2019, Κωδικός Ευδόξου: 86196836
3. Γ. Βλάτσος, Αναλυτική χημεία και ενόργανη ανάλυση στον τομέα της διατροφής, Εκδόσεις University Studio Press, 2011, Κωδικός Ευδόξου: 12831233

4. Εργαστηριακές σημειώσεις (διαθέσιμες στο eClass)

el