Προπτυχιακά Μαθήματα

405 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 

Κατηγορία: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 0
Ώρες Εργαστηρίου: 3
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

Το εργαστήριο χωρίζεται στις παρακάτω 6 εργαστηριακές ασκήσεις:

  • Εργαστηριακή άσκηση «Παρασκευή προτύπων διαλυμάτων, χάραξη καμπύλης αναφοράς και μέτρηση στο φασματοφωτόμετρο»,
  • Εργαστηριακή άσκηση «Φθορισμομετρικός προσδιορισμός κινίνης»,
  • Εργαστηριακή άσκηση «Προσδιορισμός σκληρότητας νερού»,
  • Εργαστηριακή άσκηση «Μέτρηση οξύτητας ξυδιού/κρασιού»,
  • Εργαστηριακή άσκηση «Φλογοφωτομετρικός προσδιορισμός ασβεστίου σε δείγματα νερού»,
  • Εργαστηριακή άσκηση «Εκχύλιση ψευδαργύρου με μίγμα κ-εξανίου και φωσφορικού τριβούτυλεστέρα»

Πριν από κάθε εργαστήριο πραγματοποιείται παρουσίαση των εργαστηριακών οδηγιών και των κρίσιμων πειραματικών σημείων. Πριν την έναρξη του Εργαστηρίου παρουσιάζονται οι κανόνες ασφαλείας, ο εξοπλισμός, οι βασικές εργαστηριακές τεχνικές, οι κανόνες χάραξης γραφικών παραστάσεων, οι υπολογισμοί και ο τρόπος παρουσίασης των τελικών αποτελεσμάτων (σημαντικά ψηφία).

Συγγράμματα:

1. Εργαστηριακές σημειώσεις (διαθέσιμες στο eClass)

el