Προπτυχιακά Μαθήματα

406 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 

Κατηγορία: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Γήινη ατμόσφαιρα, ύψος, σύνθεση κατώτατης ατμόσφαιρας. Ξηρός αέρας, υδρατμοί, απορρόφηση γήινης ακτινοβολίας
  • Ηλιακή ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα και η επίδρασή της στους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς. Ισοζύγιο ενέργειας στη γη και στην ατμόσφαιρα, γήινη ακτινοβολία, ολική ηλιακή ακτινοβολία. Ετήσια πορεία και γεωγραφική κατανομή της στην επιφάνεια της γης και στην ελληνική περιοχή, Ηλιακή ακτινοβολία και φυτικοί οργανισμοί, φωτοσύνθεση Φωτοτροπισμός και φωτοπεριοδισμός.
  • Η θερμοκρασία και ο ρόλος της στην επιβίωση και ανάπτυξη φυτών και ζώων, θερμοκρασία υδάτων εδαφών, ωκεανών θαλασσών, θερμομετρικές συνθήκες και βιολογικές δραστηριότητες των φυτών, ακραίες θερμοκρασίες και μέτρα προστασίας της φυτικής παραγωγής.
  • Άνεμος και οι επιπτώσεις του στο έδαφος και τις καλλιέργειες, ατμοσφαιρικές διαταράξεις, αντικυκλώνες, υφέσεις, αέριες μάζες και μέτωπα
  • Ατμοσφαιρική ρύπανση, υδάτινου περιβάλλοντος και εδάφους
  • Το νερό στην ατμόσφαιρα και ο ρόλος του στην γεωργική καλλιέργεια. Βροχόπτωση σε γεωργικές περιοχές, τοπική ανομοιομορφία σημειακών βροχοπτώσεων και μέση βροχόπτωση. Δυνητική εξατμισοδιαπνοή, πραγματική εξατμισοδιαπνοή, ισοζύγιο ύδατος στον αγρό. Στοιχεία του υδατικού ισοζυγίου για την αξιολόγηση του μικροκλίματος γεωργικών περιοχών.
  • Ειδικές προγνώσεις και γεωργική παραγωγή, πρόγνωση μικρομετεωρολογικών παραμέτρων και γεωργικές δραστηριότητες, περιγραφή κλιμάτων της γης, κατάταξη του κλίματος της Ελλάδας, κλιματικές περιοχές.

Συγγράμματα:

1. A. Χρονοπούλου – Σερέλη, A. Α. Φλόκας, Μαθήματα γεωργικής μετεωρολογίας και κλιματολογίας, Εκδόσεις Ζήτη, 2010, Κωδικός Ευδόξου: 11437
2. Χ. Σ. Σαχσαμάνογλου, Α. Α. Μπλούτσος, Φυσική κλιματολογία, Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε, 1988, Κωδικός Ευδόξου: 11399
3. Ε.Α. Μπαλτάς, Εφαρμοσμένη μετεωρολογία, Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε, 2013, Κωδικός Ευδόξου: 33134074
4.  Α. Φλόκας, Μαθήματα μετεωρολογίας και κλιματολογίας, Εκδόσεις Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε, 1997, Κωδικός Ευδόξου: 11083
5. Ν. Δαλέζιος, Αγρομετεωρολογία. Ανάλυση και Προσομοίωση. Ηλεκτρονικό Αποθετήριο ’Κάλλιπος’’, 2016, Κωδικός Ευδόξου:320280.
6. Δ. Στάθης, Μαθήματα δασικής μετεωρολογίας και κλιματολογίας, Ηλεκτρονικό Αποθετήριο ’Κάλλιπος’’, 2016, Κωδικός Ευδόξου:320359.

el