Προπτυχιακά Μαθήματα

407 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Κατηγορία: Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Εισαγωγή στις βασικές αρχές Μικροβιολογίας τροφίμων.
 • Είδη μικροβιακών κυττάρων – Ονοματολογία-Ταξινόμηση.
 • Μελέτη μικροοργανισμών που ενδιαφέρουν την τεχνολογία τροφίμων καθώς και την παραγωγή τρόφιμων ύστερα από ζύμωση με αρχικές καλλιέργειες επιλεγμένων μικροοργανισμών.
 • Παθογόνα βακτήρια, ιοί και πρωτόζωα που μολύνουν τον άνθρωπο μέσω τροφίμων και νερού. Τρόποι μολύνσεως τροφίμων. Τροφικές δηλητηριάσεις και τροφικές λοιμώξεις. Παραγωγή τοξινών.
 • Μικροβιολογικές αλλοιώσεις τροφίμων κατά την παραγωγή και συντήρηση – ασφάλεια και υγιεινή των βιομηχανιών.
 • Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθμό αύξησης/επιβίωσης των μικροοργανισμών στα τρόφιμα.
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χρήσης αντιβιοτικών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης και γεωργικά προϊόντα.
 • Ανάπτυξη αντιοβιοαντοχής. Παρουσία αντιβιοτικών και οι επιπτώσεις στην ποιότητα των τροφίμων.
 • Απαρίθμηση μικροβιακού πληθυσμού στα τρόφιμα.
 • Εκλεκτικά υποστρώματα και εξειδικευμένες τεχνικές ανίχνευσης.
 • Μέσα καταστροφής μικροβίων. Μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούνται από τη Βιομηχανία Τροφίμων – Ανάπτυξη και έλεγχος επιθυμητών και ανεπιθύμητων μικροοργανισμών. Επιλογή επιθυμητών εναρκτήριων καλλιεργειών για την
  παρασκευή ασφαλών τροφίμων.
 • Προβιοτικοί μικροοργανισμοί. Κριτήρια επιλογής – οφέλη στην υγεία. Ένζυμα παραγόμενα σε βιομηχανική κλίμακα από μικρόβια.

Συγγράμματα:

1. Ε. ΜΠΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ (2004), Μικροβιολογία τροφίμων και πεπτικού συστήματος, ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ. Κωδικός Εύδοξου: 41541

2. Χ. Προεστός , Π. Μαρκάκη (2017), Τροφιμα : Έλεγχος ποιότητας, ασφάλεια και Μικροβιολογία, DA VINCI Μ.Ε.Π.Ε. Κωδικός Εύδοξου: 68402666

3. Παπαδοπούλου Χρυσάνθη (2014), Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων, (Εκδότης): ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗΣ, Κωδικός Εύδοξου: 77115210

4. ΤΥΜΠΗΣ Δ., ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ε., ΚΟΝΤΕΛΕΣ Σ. (2016), ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ ΙΚΕ, Κωδικός Εύδοξου: 77112066

5. ΚΟΤΖΕΚΙΔΟΥ-ΡΟΥΚΑ Π. (2016), ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, EKΔOΣEIΣ ΓIAXOYΔH Ι.Κ.Ε. Κωδικός Εύδοξου: 59390869

6. Montville Thomas J., Matthews Karl R., (2010). Μικροβιολογία Τροφίμων, ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, Κωδικός Εύδοξου: 14847

7. Keweloh (2013), Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων, ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ, Κωδικός Εύδοξου: 41957348

el