Προπτυχιακά Μαθήματα

506 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Η μορφολογία και ανατομία της αμπέλου και τα αμπελουργικά προϊόντα που μπορούν να αποκτηθούν από την εκάστοτε ποικιλία.
 • Στάδια ανάπτυξης και ωρίμανσης των ραγών – μεταβολές στη χημική σύσταση των ραγών, τεχνολογική ωριμότητα και παράγοντες που την επηρεάζουν.
 • Τεχνολογία Οίνου – Ιστορική αναδρομή.
 • Παραγωγή οίνου παγκοσμίως. Κατάταξη των Ελληνικών Οίνων.
 • Σύσταση σταφυλιού, τεχνολογική ωριμότητα, τρύγος, σύσταση γλεύκους, ζύμες και καλλιέργειες ζυμών.
 • Αλκοολική ζύμωση και παράγοντες που την επηρεάζουν.
 • Λευκή Οινοποίηση. Ερυθρή Οινοποίηση.
 • Μηλογαλακτική ζύμωση.
 • Ειδικές οινοποιήσεις: Αφρώδεις, Γλυκείς και αρωματισμένοι οίνοι.
 • Ασθένειες Οίνου.
 • Χημική σύσταση οίνου.
 • Εκμετάλλευση αποβλήτων οινοποίησης.

Συγγράμματα:

1. Ε. Σουφλερός , Οινολογία επιστήμη και τεχνολογία, Σουφλερού Ουρανία-Ελόντι, 2015, Κωδικός Εύδοξου: 68382981
2. Μ. Σταυρακάκης, Αμπελουργία, Έμβρυο εμπορική ΜΟΝ. ΙΚΕ, 2019, Κωδικός Εύδοξου: 86200884
3. Ι. Βαγιάνος, Πρακτική αμπελουργία – οινολογία, Ψυχαλος & ΣΙΑ Ο.Ε., 1986,Κωδικός Εύδοξου: 12673
4. Π. Τσέτουρας, Η Τέχνη της Αμπελουργίας, Σταμούλη ΑΕ, 2009, Κωδικός Εύδοξου: 12370915
5. Π. Τσέτουρας, Οινοτεχνία, Σταμούλη ΑΕ, 2008, Κωδικός Εύδοξου: 22944.

el