Προπτυχιακά Μαθήματα

506 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Η μορφολογία και ανατομία της αμπέλου και τα αμπελουργικά προϊόντα που μπορούν να αποκτηθούν από την εκάστοτε ποικιλία.
 • Στάδια ανάπτυξης και ωρίμανσης των ραγών – μεταβολές στη χημική σύσταση των ραγών, τεχνολογική ωριμότητα και παράγοντες που την επηρεάζουν.
 • Τεχνολογία Οίνου – Ιστορική αναδρομή.
 • Παραγωγή οίνου παγκοσμίως. Κατάταξη των Ελληνικών Οίνων.
 • Σύσταση σταφυλιού, τεχνολογική ωριμότητα, τρύγος, σύσταση γλεύκους, ζύμες και καλλιέργειες ζυμών.
 • Αλκοολική ζύμωση και παράγοντες που την επηρεάζουν.
 • Λευκή Οινοποίηση. Ερυθρή Οινοποίηση.
 • Μηλογαλακτική ζύμωση.
 • Ειδικές οινοποιήσεις: Αφρώδεις, Γλυκείς και αρωματισμένοι οίνοι.
 • Ασθένειες Οίνου.
 • Χημική σύσταση οίνου.
 • Εκμετάλλευση αποβλήτων οινοποίησης.

Συγγράμματα:1. Ευάγγελος Ηρ. Σουφλερός, 2015, ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ, ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΕΛΟΝΤΙ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 683829812. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ, 1986, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ – ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΨΥΧΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ο.Ε.,Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 126733. Μανόλης Ν. Σταυρακάκης, 2019, ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ, ΕΜΒΡΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ,Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 862008844. Τσέτουρας Λ. Παναγιώτης, 2009, Η Τέχνη της Αμπελουργίας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕΚωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12370915

el