Προπτυχιακά Μαθήματα

509 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Τύπος Μαθήματος: Υπόβαθρου, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Ορισμός Έργου  –  Βασικές Έννοιες Διοίκησης και Διαχείρισης
 • Ο κύκλος ζωής ενός έργου
 • Διεργασίες της Διοίκησης Έργου – Διαχείριση φάσεων
 • Δομική Ανάλυση του έργου – Έλεγχος αλλαγών
 • Ομάδες έργου – Στελέχωση, ηγεσία, λήψη αποφάσεων
 • Οργανωτική Προσέγγιση του έργου και ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα
 • Μεθοδολογία αξιολόγησης, σχεδιασμού και χρονικού προγραμματισμούς ενός έργου
 • Οικονομική προσέγγιση και αξιολόγηση έργων
 • Μέθοδος αντιμετώπισης κινδύνων και διαχείρισης ποιότητας του έργου
 • Προσέγγιση ελέγχου και επιθεώρησης ενός έργου
 • Ολοκλήρωση, επανεξέταση και βελτίωση της απόδοσης του έργου

 

Συγγράμματα:

1. Π. Παντουβάκης, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2012, Κωδικός Ευδόξου: 12866899
2. Α. Δημητριάδης, Διοίκηση – Διαχείριση Έργου – Project Management, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2009, Κωδικός Ευδόξου: 2812
3. R. Burke, Διαχείριση έργου – Αρχές και τεχνικές, Εκδόσεις Κριτική, 2014, Κωδικός Ευδόξου: 41955477

4. H. Kerzner, Σ. Κατσαβούνης,  «Διοίκηση Εργων», Εκδόσεις Τζιόλα, 2016. Κωδικός Ευδόξου: 59382628

5. E. Larson, G. Clifford. “Διοίκηση Εργων”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος,2018. Κωδικός Ευδόξου: 77119534`

el