Προπτυχιακά Μαθήματα

509 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υπόβαθρου, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Ορισμός Έργου  –  Βασικές Έννοιες Διοίκησης και Διαχείρισης
 • Ο κύκλος ζωής ενός έργου
 • Διεργασίες της Διοίκησης Έργου – Διαχείριση φάσεων
 • Δομική Ανάλυση του έργου – Έλεγχος αλλαγών
 • Ομάδες έργου – Στελέχωση, ηγεσία, λήψη αποφάσεων
 • Οργανωτική Προσέγγιση του έργου και ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα
 • Μεθοδολογία αξιολόγησης, σχεδιασμού και χρονικού προγραμματισμούς ενός έργου
 • Οικονομική προσέγγιση και αξιολόγηση έργων
 • Μέθοδος αντιμετώπισης κινδύνων και διαχείρισης ποιότητας του έργου
 • Προσέγγιση ελέγχου και επιθεώρησης ενός έργου
 • Ολοκλήρωση, επανεξέταση και βελτίωση της απόδοσης του έργου

 

Συγγράμματα:

1. “Διοίκηση – Διαχείριση Έργου – Project Management” Α. Δημητριάδης (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 2009, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 2812

2. «Διαχείριση έργου – Αρχές και τεχνικές» Burke Rory (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ) 2014, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41955477

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ERIK W. LARSON, CLIFFORD F. GRAY. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ,2018. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77119534

4. «Διοίκηση Εργων», Kerzner Harold, Κατσαβούνης Στέφανος (επιμ.) ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε, 2016. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59382628

5. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ – PROJECT MANAGEMENT» HARVEY MAYLOR (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ) 2005, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13644

6. «Διαχείριση έργου – Project Management – Τεχνικές σχεδιασμού και ελέγχου» Burke Rory (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ) 2002, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11499

el