Προπτυχιακά Μαθήματα

602 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Ναι (στην Αγγλική)

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Εισαγωγή στην Βιοτεχνολογία
  • Ένζυμα ως μοριακοί υπερκαταλύτες
  • Γονιδιακή τεχνολογία
  • Καλλιέργειες ζωικών κυττάρων
  • Βιοτεχνολογία στην θεραπευτική: μονοκλωνικά αντισώματα, ιοί, εμβόλια
  • Περιβαλλοντική βιοτεχνολογία
  • Πράσινη βιοτεχνολογία
  • Αύξηση μικροβιακής καλλιέργειας: κινητική και βιοαντιδραστήρες.
  • Βιοτεχνολογικές εφαρμογές μικροοργανισμών
  • Κάθετη επεξεργασία: τεχνολογία διαχωρισμού, καθαρισμού και παραγωγής πρωτεϊνών και ενζύμων

Συγγράμματα:

1. Ρ. Reinhard, Β. Viola, L. Vanya, S. Darja, Βιοτεχνολογία-Βασικές Αρχές και Εφαρμογές, Broken Hill Publishers, 2020, Κωδικός Εύδοξου: 86053293
2. Η. Νεραντζής, Π. Ταταρίδης, Σ. Λογοθέτης, Βιοτεχνολογία και Βιομηχανικές ζυμώσεις, Εκδόσεις Έμβρυο, 2016, Κωδικός Εύδοξου: 86200256
3. Δ.Α. Κυριακίδης, Βιοτεχνολογία, Εκδόσεις Ζήτη, 2000, Κωδικός Εύδοξου: 11133
4. Μ. Λιακοπούλου – Κυριακίδου, Βιοτεχνολογία με στοιχεία Βιοχημικής Μηχανικής, Εκδόσεις Ζήτη, 2004, Κωδικός Εύδοξου: 68378193
5. Α. Ζουμπούλης, Κ. Α. Μάτης, Διεργασίες στη βιοτεχνολογία, , Εκδόσεις Τζιόλα, 2010, Κωδικός Εύδοξου: 18548933
6. Α. Μπατρίνου, Σύγχρονη Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2011, Κωδικός Εύδοξου: 13256188

el