Προπτυχιακά Μαθήματα

602 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Κατηγορία: Υποχρεωτικό
Ώρες Θεωρίας: 4
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 6
Τύπος Μαθήματος: Γενικού Υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Ναι (στην Αγγλική)

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Εισαγωγή στην Βιοτεχνολογία
  • Ένζυμα ως μοριακοί υπερκαταλύτες
  • Γονιδιακή τεχνολογία
  • Καλλιέργειες ζωικών κυττάρων
  • Βιοτεχνολογία στην θεραπευτική: μονοκλωνικά αντισώματα, ιοί, εμβόλια
  • Περιβαλλοντική βιοτεχνολογία
  • Πράσινη βιοτεχνολογία
  • Αύξηση μικροβιακής καλλιέργειας: κινητική και βιοαντιδραστήρες.
  • Βιοτεχνολογικές εφαρμογές μικροοργανισμών
  • Κάθετη επεξεργασία: τεχνολογία διαχωρισμού, καθαρισμού και παραγωγής πρωτεϊνών και ενζύμων

Συγγράμματα:

1. Βιοτεχνολογία-Βασικές Αρχές και Εφαρμογές, Renneberg Reinhard, Berkling Viola, Loroch Vanya, Süßbier Darja

2. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ, Ηλίας Νεραντζής, Παναγιώτης Ταταρίδης, Στυλιανός Λογοθέτης

3. Βιοτεχνολογία, Κυριακίδης Δημήτριος Α

4. Βιοτεχνολογία με στοιχεία Βιοχημικής Μηχανικής, Λιακοπούλου – Κυριακίδου Μαρία

5. Διεργασίες στη βιοτεχνολογία, Ζουμπούλης Αναστάσιος,Μάτης Κώστας Α

6. Μπατρίνου Α., “Σύγχρονη Βιοτεχνολογία Τροφίμων”

el