Προπτυχιακά Μαθήματα

605 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου, Ειδίκευσης Γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Συστηματική κατάταξη και φυλές των μελισσών
  • Βιολογικός κύκλος και κοινωνία των μελισσών
  • Εχθροί και ασθένειες των μελισσών
  • Δραστηριότητες και συμπεριφορά των μελισσών
  • Μελισσοκομικά φυτά
  • Μελισσοκομικός εξοπλισμός
  • Μελισσοκομικά προϊόντα –  Προϊόντα κυψέλης.
  • Κρυστάλλωση του μελιού-Γευσιγνωσία μελιού
  • Γνωριμία με τα λοιπά προϊόντα της μέλισσας
  • Επεξεργασία/μεταποίηση, τυποποίηση, πιστοποίηση και εμπορευσιμότητα

Συγγράμματα:

1. Ανδρέας Θ. Θρασυβούλου “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ”, Εκδότης: Παππά Ειρήνη. 2015. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658641.  ISBN: 978-960-85777-8-7

2. Πασχάλης Χρ. Χαριζάνης “Μέλισσα και Μελισσοκομική Τεχνική”, 2017. Διαθέτης (Εκδότης): Παππά Ειρήνη. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68395827. ISBN: 978-960-8577-9-4

3. HENRI CLEMENT, “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ”, 2017. Εκδόσεις Ψύχαλου. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369720 ISBN: 9786185049546

el