Προπτυχιακά Μαθήματα

605 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Συστηματική κατάταξη και φυλές των μελισσών
  • Βιολογικός κύκλος και κοινωνία των μελισσών
  • Εχθροί και ασθένειες των μελισσών
  • Δραστηριότητες και συμπεριφορά των μελισσών
  • Μελισσοκομικά φυτά
  • Μελισσοκομικός εξοπλισμός
  • Μελισσοκομικά προϊόντα –  Προϊόντα κυψέλης.
  • Κρυστάλλωση του μελιού-Γευσιγνωσία μελιού
  • Γνωριμία με τα λοιπά προϊόντα της μέλισσας
  • Επεξεργασία/μεταποίηση, τυποποίηση, πιστοποίηση και εμπορευσιμότητα

Συγγράμματα:

1. H. CLEMENT. Σύγχρονη Μελισσοκομία, Εκδόσεις Ψύχαλου, 2017, Κωδικός Εύδοξου: 68369720.
2. Α. Θ. Θρασυβούλου. Πρακτική Μελισσοκομία. Εκδόσεις Παππά Ειρήνη, 2015, Κωδικός Εύδοξου: 50658641
3. Π. Χ. Χαριζάνης. Μέλισσα και Μελισσοκομική Τεχνική. Εκδόσεις Παππά Ειρήνη, 2017, Κωδικός Εύδοξου: 68395827.

el