Προπτυχιακά Μαθήματα

607 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου, Ειδίκευσης Γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Ιστορική ανασκόπηση της διαδικασίας διαχείρησης υποπροϊόντων γεωργικών επιχειρήσεων σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο.
  • Κατηγορίες υποπροϊόντων.
  • Εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και γεωργικά υποπροϊοντα.
  • Είδη, συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασια/μεταποίηση γεωργικών υποπροϊόντων .
  • Τυποποίηση, πιστοποίηση και αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων προκείπτουν από την διαχείριση γεωργικών υποπροϊόντων.
  • Διατροφική αξία προϊόντων που προκύπτουν από την διαχείριση γεωργικών υποπροϊόντων.
  • Παραδείγματα σύγχρονων βιώσιμων μονάδων διαχείρισης γεωργικών υποπροϊόντων.

Συγγράμματα:

1. Γκέκας Βασίλης, Μπαλτά- Μπρούμα Καλλιόπη, “Βιομηχανία τροφίμων και περιβάλλον”,  1η έκδοση, εκδόσεις Α.Τζιόλα & Υιοι Α.Ε.  (2005), Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548815

2. Καλδέλλης Ιωάννης Κ., Κονδύλη Αιμιλία Μ. “Περιβάλλον και βιομηχανική ανάπτυξη”, Τόμος Β’, 1η έκδοση, εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.  (2005) Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22963,

3. Καρβούνης Σωτήρης Κ., Γεωργακέλλος Δημήτριος Α., “Διαχείριση του περιβάλλοντος, Επιχειρήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη”, 2η έκδοση, εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.  (2003), Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22702,

el