Προπτυχιακά Μαθήματα

607 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Ιστορική ανασκόπηση της διαδικασίας διαχείρησης υποπροϊόντων γεωργικών επιχειρήσεων σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο.
  • Κατηγορίες υποπροϊόντων.
  • Εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και γεωργικά υποπροϊοντα.
  • Είδη, συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασια/μεταποίηση γεωργικών υποπροϊόντων .
  • Τυποποίηση, πιστοποίηση και αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων προκείπτουν από την διαχείριση γεωργικών υποπροϊόντων.
  • Διατροφική αξία προϊόντων που προκύπτουν από την διαχείριση γεωργικών υποπροϊόντων.
  • Παραδείγματα σύγχρονων βιώσιμων μονάδων διαχείρισης γεωργικών υποπροϊόντων.

Συγγράμματα:

1. B. Γκέκας, K. Μπαλτά- Μπρούμα, Βιομηχανία τροφίμων και περιβάλλον, Eκδόσεις Α.Τζιόλα, 2005, Κωδικός Ευδόξου: 18548815
2. Ι. Κ. Καλδέλλης, Α.Μ. Κονδύλη, Περιβάλλον και βιομηχανική ανάπτυξη, Εκδόσεις Σταμούλη, 2005, Κωδικός Ευδόξου: 22963
3. Σ.Κ. Καρβούνης, Δ.Α. Γεωργακέλλος, Διαχείριση του περιβάλλοντος, Επιχειρήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη, Εκδόσεις Σταμούλη, 2003, Κωδικός Ευδόξου: 22702,

el