Προπτυχιακά Μαθήματα

701 ΘΕΣΜΟΙ Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 205. Αγροτική Οικονομία
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Ναι (στην Αγγλική)

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

Α.Το ιστορικό πλαίσιο- Θεσμικό πλαίσιο

  • Ιστορικά στάδια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
  • Η θεσμική συγκρότησης της ΕΕ
  • Oι βασικοί θεσμοί της ΕΕ:  περιγραφή και ανάλυση

Β. Μακροοικονομικό πλαίσιο

  • Τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
  • Ο Κοινοτικός Προϋπολογισμός

Γ.  Πολιτικές της ΕΕ

  • Η Κοινή Αγροτική Πολιτική
  • Η Εμπορική Πολιτική
  • Η Περιφερειακή Πολιτική
  • Η Περιβαλλοντική Πολιτική

 

Συγγράμματα:

1. Γ. Δούκας, Ν. Μαραβέγιας, Γ. Ανδρέου (επιμ.), Η χωρική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: σύγκλιση ή απόκλιση;, Εκδόσεις Διόνικος 2022, Κωδικός Εύδοξου: 110870074
2. Ν. Μαραβέγιας – Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση: Η Ιστορία μιας πολυκύμαντης σχέσης 1962-2018, Εκδόσεις Διόνικος, 2018, Κωδικός Εύδοξου: 77107884
3. Α. Γ. Πασσάς, Κ. Αρβανιτόπουλος, Μ. Κοππά (επιμ.), Ελλάδα – Ευρωπαϊκή Ένωση, Πεδίο Εκδοτική, 2022, Κωδικός Εύδοξου: 112697617

el