Προπτυχιακά Μαθήματα

701 ΘΕΣΜΟΙ Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υποβάθρου, Ειδίκευσης Γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Ναι (στην Αγγλική)

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

Α.Το ιστορικό πλαίσιο- Θεσμικό πλαίσιο

  • Ιστορικά στάδια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
  • Η θεσμική συγκρότησης της ΕΕ
  • Oι βασικοί θεσμοί της ΕΕ:  περιγραφή και ανάλυση

Β. Μακροοικονομικό πλαίσιο

  • Τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
  • Ο Κοινοτικός Προϋπολογισμός

Γ.  Πολιτικές της ΕΕ

  • Η Κοινή Αγροτική Πολιτική
  • Η Εμπορική Πολιτική
  • Η Περιφερειακή Πολιτική
  • Η Περιβαλλοντική Πολιτική

 

Συγγράμματα:

1.  Ν. Μαραβέγιας (επιμ.) Ευρωπαϊκή Ένωση – Δημιουργία, εξέλιξη, προοπτικές, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2016

2. Ν. Μαραβέγιας – Θ. Σακελλαρόπουλος (Επιμ.) Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση: Η Ιστορία μιας πολυκύμαντης σχέσης 1962-2018, εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα 2018

3. Δούκας, Ε Γ και Μαραβέγιας Ν. Ευρωπαϊκή Αγροτική Οικονομία και Πολιτική : Μετασχηματισμοί και προκλήσεις προσαρμογής, Εκδόσεις Κριτική , Αθήνα 2021

el