Προπτυχιακά Μαθήματα

704 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Εισαγωγή – Προέλευση – Παροχή – Χαρακτηριστικά Υγρών Αποβλήτων (ΥΑ)
 • Νομοθεσία Διάθεσης ΥΑ – Στάδια Επεξεργασίας – Ισοζύγια Μάζας
 • Έργα Προεπεξεργασίας ΥΑ – Πρωτοβάθμια Επεξεργασία ΥΑ – Βασικές Αρχές Καθίζησης και Κροκίδωσης
 • Στοιχεία Μικροβιολογίας – Κινητικές Ανάπτυξης Μικροοργανισμών
 • Δευτεροβάθμια Επεξεργασία – Συστήματα Ενεργού Ιλύος – Απομάκρυνση BOD, Απομάκρυνση Φωσφόρου, Νιτροποίηση/Απονιτροποίηση
 • Δευτεροβάθμια Επεξεργασία – Απομάκρυνση Μικρορύπων – Κατηγορίες Μικρορύπων και Χαρακτηριστικά τους
 • Εκπαιδευτική Εκδρομή σε Εγκατάσταση Βιολογικής Επεξεργασίας ΥΑ
 • Τριτοβάθμια επεξεργασία ΥΑ – Προηγμένες Διεργασίες Οξείδωσης – Νέες και Εναλλακτικές Τεχνολογίες
 • Απολύμανση ΥΑ (χλωρίωση, οζόνωση)
 • Επαναχρησιμοποίηση ΥΑ – Δυνατότητες Συνδιαχείρισης Αγροτοβιομηχανικών Αποβλήτων και Αστικών Λυμάτων – Αξιοποίηση ΥΑ για Αστική, Βιομηχανική και Αγροτική Χρήση
 • Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (τεχνητές λίμνες, τεχνητοί υγρότοποι)
 • Επεξεργασία Ιλύος (χώνευση – αφυδάτωση) – Άλλα Συστήματα Επεξεργασίας (προσκολλημένη βιομάζα, βιοφίλτρα)
 • Επαναχρησιμoποιηση ιλύος – Νομοθεσία

 

Συγγράμματα:

1. Γ. Λυμπεράτος, Δ. Βαγενάς, Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, 1η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα, 2011, Κωδικός Εύδοξου: 18548950
2. Metcalf & Eddy, Μηχανική Υγρών Αποβλήτων. Επεξεργασία και Eπαναχρησιμοποίηση, 4η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2018, Κωδικός Εύδοξου: 68374097
3. Κ. Χρυσικόπουλος, Εισαγωγή στις Διεργασίες Καθαρισμού Νερού και Λυμάτων, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2019, Κωδικός Εύδοξου: 77107673
4. Ε. Αμανατίδου, Προχωρημένες και Σύγχρονες Διαδικασίες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Εκδόσεις Α. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2019, Κωδικός Εύδοξου: 77117451

el