Προπτυχιακά Μαθήματα

705 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδίκευσης Γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Εισαγωγή –  Βασικές Έννοιες – Στόχοι και Συνιστώσες της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων – Ιστορική Αναδρομή
 • Νομοθετικό Πλαίσιο για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Οδηγία 2000/60 της Ε.Ε
 • Κύκλος Νερού – Υδρολογικό Ισοζύγιο
 • Συστήματα Υδατικών Πόρων – Διαθεσιμότητα Υδατικών Πόρων – Προσφορά και Ζήτηση Νερού
 • Αλληλεπίδραση Επιφανειακού και Υπόγειου Νερού. Υπέδαφος και Νερό.
 • Αντλήσεις, Χαρακτηριστικά – Επιπτώσεις
 • Χρήση Νερού στη Γεωργία – Επιπτώσεις – Ρύπανση Υδάτων
 • Φυσικοί Κίνδυνοι – Διαχείριση Πλημμυρών και Ξηρασίας
 • Κλιματική Αλλαγή και Υδατικοί Πόροι
 • Παγκοσμιοποίηση και Υδατικοί Πόροι
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Παραγωγή Ενέργειας
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Πόρων – Σύγχρονα Εργαλεία – Βελτιστοποίηση στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Οικονομικά Εργαλεία στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων

 

Συγγράμματα:

1. M. Μιμίκου, «Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», 3η Εκδ. Α. Παπασωτηρίου  ΣΙΑ Ι.Κ.Ε., Αθήνα, 2006

2. Γ.Κ. Στουρνάρας, «Θέματα Υδατικής και Οικολογικής Πολιτικής», 1η Εκδ. Δίαυλος Α.Ε., Αθήνα, 2013

3. T. CECH, «Αρχές Υδάτινων Πόρων: Ιστορία, Ανάπτυξη, Διαχείριση και Πολιτική», 1η Εκδ. Παρισιανού Α.Ε., 2021

4. Γ.Κ. Στουρνάρας , «Νερό, Περιβαλλοντική Διάσταση και Διαδρομή», 1η Εκδ. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2006

5. A. Ψιλοβίκος, «Υδατικοί Πόροι», 1η Εκδ. Τζιόλα & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2020

el