Προπτυχιακά Μαθήματα

705 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Εισαγωγή –  Βασικές Έννοιες – Στόχοι και Συνιστώσες της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων – Ιστορική Αναδρομή
 • Νομοθετικό Πλαίσιο για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Οδηγία 2000/60 της Ε.Ε
 • Κύκλος Νερού – Υδρολογικό Ισοζύγιο
 • Συστήματα Υδατικών Πόρων – Διαθεσιμότητα Υδατικών Πόρων – Προσφορά και Ζήτηση Νερού
 • Αλληλεπίδραση Επιφανειακού και Υπόγειου Νερού. Υπέδαφος και Νερό.
 • Αντλήσεις, Χαρακτηριστικά – Επιπτώσεις
 • Χρήση Νερού στη Γεωργία – Επιπτώσεις – Ρύπανση Υδάτων
 • Φυσικοί Κίνδυνοι – Διαχείριση Πλημμυρών και Ξηρασίας
 • Κλιματική Αλλαγή και Υδατικοί Πόροι
 • Παγκοσμιοποίηση και Υδατικοί Πόροι
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Παραγωγή Ενέργειας
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Πόρων – Σύγχρονα Εργαλεία – Βελτιστοποίηση στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Οικονομικά Εργαλεία στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων

 

Συγγράμματα:

1. Μ. Μιμίκου, Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Α. Παπασωτηρίου ΣΙΑ Ι.Κ.Ε., Αθήνα, 2006, Κωδικός Εύδοξου: 9780
2. Γ.Κ. Στουρνάρας, Θέματα Υδατικής και Οικολογικής Πολιτικής, Εκδόσεις Δίαυλος Α.Ε., Αθήνα, 2013, Κωδικός Εύδοξου: 32997601
3. T. CECH, Αρχές Υδάτινων Πόρων: Ιστορία, Ανάπτυξη, Διαχείριση και Πολιτική, Εκδόσεις Παρισιανού Α.Ε., 2021, Κωδικός Εύδοξου: 102123989
4. Γ.Κ. Στουρνάρας, Νερό, Περιβαλλοντική Διάσταση και Διαδρομή, Εκδόσεις A. Τζιόλα, 2006, Κωδικός Εύδοξου: 18548681
5. Α. Ψιλοβίκος, Υδατικοί Πόροι, Εκδόσεις A. Τζιόλα, 2020, Κωδικός Εύδοξου: 86054929

el