Προπτυχιακά Μαθήματα

706 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδίκευσης Γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Εισαγωγικά: Μορφές και  μονάδες ενέργειας, σύγχρονες ενεργειακές ανάγκες, ήπιες μορφές ενέργειας, τάσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, επιπτώσεις στις εκπομπές CO2
  • Ορυκτά καύσιμα: Είδη καύσης, σχηματισμός, ορθή επιλογή καυσίμων και βασικά χαρακτηριστικά
  • Μετάδοση της θερμότητας µε αγωγή και συναγωγή, θερμική αγωγιμότητα, γεωθερμική βαθμίδα, θερμική ροή και προέλευση θερμότητας της Γης
  • Ηλιακή ενέργεια: Ακτινοβολία του ήλιου, ηλιακή γεωμετρία, μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας, παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα, αναφορά σε αγροτικά θερμοκήπια
  • Φωτοβολταϊκά συστήματα: Βασικά χαρακτηριστικά, αρχές λειτουργίας και σχεδιασμού, συνδεσμολογία, γενικές εφαρμογές και η χρήση τους στην Ελλάδα
  • Αιολική ενέργεια: Αίτια δημιουργίας ανέμου, χωροχρονική μεταβολή, μετρήσεις πεδίου και μοντελοποίηση, ανάπτυξη αιολικών μηχανών
  • Γεωθερμική ενέργεια: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση γεωθερμίας, γεωθερμικές εγκαταστάσεις σε περιοχές της Ελλάδας, εφαρμογές στον αγροτικό τομέα ( θέρμανση -ξήρανση αγροτικών προϊόντων, ιχθυοκαλλιέργειες)
  • Βιομάζα: Ορισμοί, σκοπός χρήσης, μέθοδοι ενεργειακής μετατροπής, εφαρμογές, παραγωγή και προδιαγραφές βιοκαυσίμων, η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα
  • Υδροηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά στοιχεία νερού, εισαγωγή στον σχεδιασμό  Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ), περιβαλλοντική προσέγγιση και νομοθεσία των ΜΥΗΕ, παραδείγματα ΜΥΗΕ στην Ελλάδα, ανάπτυξη και κατασκευή ενός ΜΥΗΕ (βασικές αρχές)
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) – θεσμικό πλαίσιο: Ευρωπαϊκή οδηγία και στρατηγικές, τα ισχύοντα της Ελληνικής νομοθεσίας, διαδικασίες εκτίμησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Συγγράμματα:

1. Κ. ΜΠΑΛΑΡΑΣ, Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Φ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, «ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ & ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΕΛΚΑ – 4Μ ΕΠΕ, 2006, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 2017

2. Δ. ΒΑΓΙΩΝΑ, «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ Α.Ε., 2012, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22766772

3. Π. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, «ΝΕΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών) 2011, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 3621

4. Μ. ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΚΟΥΚΟΥ, Κ. ΚΑΡΥΤΣΑΣ, “KANONIKH ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ – ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ” Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 320348, Έκδοση: 1/2016, Διαθέτης (Εκδότης): Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα – Αποθετήριο “Κάλλιπος”

5. Γ. Καρυδάκης, «ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΡ.ΙΩΑΝΝΟΥ – ΑΙΜ.ΓΟΛΕΜΗΣ Ο.Ε., 2005, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 2621

6. Σ. Καπλάνης «Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι – Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ) 2003, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14613

7. Ι. Γελεγένης, Π. Αξαόπουλος,«Πηγές ενέργειας – Συμβατικές και ανανεώσιμες» ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ) 2005, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 15776

8. Ε. Κανελλοπούλου, «Ήπιες Μορφές Ενέργειας», ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε., 2008, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 45440

9. Ν. Κάρναβος, Α. Λάππας, Γ. Μαρνέλλος, «Βιοκαύσιμα-Αειφόρος Ενέργεια», Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2013, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33155195

el