Προπτυχιακά Μαθήματα

706 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Εισαγωγικά: Μορφές και  μονάδες ενέργειας, σύγχρονες ενεργειακές ανάγκες, ήπιες μορφές ενέργειας, τάσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, επιπτώσεις στις εκπομπές CO2
  • Ορυκτά καύσιμα: Είδη καύσης, σχηματισμός, ορθή επιλογή καυσίμων και βασικά χαρακτηριστικά
  • Μετάδοση της θερμότητας µε αγωγή και συναγωγή, θερμική αγωγιμότητα, γεωθερμική βαθμίδα, θερμική ροή και προέλευση θερμότητας της Γης
  • Ηλιακή ενέργεια: Ακτινοβολία του ήλιου, ηλιακή γεωμετρία, μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας, παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστήματα, αναφορά σε αγροτικά θερμοκήπια
  • Φωτοβολταϊκά συστήματα: Βασικά χαρακτηριστικά, αρχές λειτουργίας και σχεδιασμού, συνδεσμολογία, γενικές εφαρμογές και η χρήση τους στην Ελλάδα
  • Αιολική ενέργεια: Αίτια δημιουργίας ανέμου, χωροχρονική μεταβολή, μετρήσεις πεδίου και μοντελοποίηση, ανάπτυξη αιολικών μηχανών
  • Γεωθερμική ενέργεια: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση γεωθερμίας, γεωθερμικές εγκαταστάσεις σε περιοχές της Ελλάδας, εφαρμογές στον αγροτικό τομέα ( θέρμανση -ξήρανση αγροτικών προϊόντων, ιχθυοκαλλιέργειες)
  • Βιομάζα: Ορισμοί, σκοπός χρήσης, μέθοδοι ενεργειακής μετατροπής, εφαρμογές, παραγωγή και προδιαγραφές βιοκαυσίμων, η παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα
  • Υδροηλεκτρική Ενέργεια: Βασικά στοιχεία νερού, εισαγωγή στον σχεδιασμό  Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ), περιβαλλοντική προσέγγιση και νομοθεσία των ΜΥΗΕ, παραδείγματα ΜΥΗΕ στην Ελλάδα, ανάπτυξη και κατασκευή ενός ΜΥΗΕ (βασικές αρχές)
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) – θεσμικό πλαίσιο: Ευρωπαϊκή οδηγία και στρατηγικές, τα ισχύοντα της Ελληνικής νομοθεσίας, διαδικασίες εκτίμησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Συγγράμματα:

1. Κ. Μπαλαράς, Α. Αργυρίου, Φ. Καραγιάννης, «Συμβατικές και Ηπιες Μορφές Ενέργειας», Εκδόσεις ΣΕΛΚΑ – 4Μ ΕΠΕ, 2006, Κωδικός Ευδόξου: 2017
2. Δ. Βαγιωνά, «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», Εκδόσεις Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Α.Π.Θ Α.Ε., 2012, Κωδικός Ευδόξου: 22766772
3. Π. Γιαννούλης, «Νέες Πηγές Ενέργειας», Εκδόσεις Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, 2011, Κωδικός Ευδόξου: 3621
4. Μ.Γ. Βραχόπουλος, Μ.Κ. Κούκου, Κ. Καρύτσας, Κανονική Γεωθερμία – Αρχές Σχεδιασμού Γεωθερμικών Συστημάτων και Εφαρμογές, Έκδοση: 1η, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα – Αποθετήριο “Κάλλιπος”, 2016, Κωδικός Ευδόξου: 320348
5. Γ. Καρυδάκης, Γεωθερμική Ενέργεια, Εκδόσεις ΧΡ.ΙΩΑΝΝΟΥ – ΑΙΜ.ΓΟΛΕΜΗΣ Ο.Ε., 2005, Κωδικός Ευδόξου: 2621
6. Σ. Καπλάνης, Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι – Περιβάλλον και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Εκδόσεις ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, 2003, Κωδικός Ευδόξου: 14613
7. Ι. Γελεγένης, Π. Αξαόπουλος, Πηγές ενέργειας – Συμβατικές και ανανεώσιμες, Εκδόσεις Συγχρονη Εκδοτική ΕΠΕ, 2005, Κωδικός Ευδόξου: 15776

el