Προπτυχιακά Μαθήματα

709 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Ιστορική ανασκόπηση της χρήσης των συσκευασιών στα αγροδιατροφικά προϊόντα και τα είδη αυτής.
 • Γυάλινη συσκευασία.
 • Μεταλλική συσκευασία. Διάβρωση μεταλλικής συσκευασίας.
 • Πλαστική συσκευασία. Επεξεργασία πλαστικών συσκευασιών.
 • Χάρτινες συσκευασίες. Βρώσιμες συσκευασίες.
 • Βιολογικής βάσης και βιοαποικοδομήσιμες συσκευασίες.
 • Διαδικασίες συσκευασίας αγροδιατροφικών προϊόντων.
 • Μέθοδοι Βιομηχανική Συσκευασία και Νέες Τεχνολογικές Εφαρμογές.
 • Συσκευασία Μικροκυμάτων.
 • Ασηπτική συσκευασία.
 • Ενεργή & Έξυπνη Συσκευασία (Active & Intelligent Packaging).
 • Συσκευασία Τροποποιημένης Ατμόσφαιρας.
 • Σύστημα ολοκληρωμένου σχεδιασμού μεμβρανών συσκευασίας (biofilm).
 • Χρόνος ζωής συσκευασιών. Αλληλεπίδραση συσκευασίας τροφίμου.
 • Νομικές απατήσεις υλικών σε επαφή με τρόφιμα.
 • Ιχνηλασιμότητα.
 • Συσκευασία και περιβάλλον/ Ανακύκλωση.

Συγγράμματα:

1. Σ. Παπαδάκης “Συσκευασία Τροφίμων”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε., 2018, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο:  77106804.

2. Ι. Μπλούκας, “Συσκευασία τροφίμων”, UNIBOOKS ΙΚΕ, 2017, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68403482

3. Ι. Αρβανιτογιάννης, Λ. Μποσνέα, “Στοιχεία τεχνολογίας, μεταποίησης και συσκευασίας τροφίμων”, UNIVERSITY STUDIO PRESS, 2001, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 17525.

el