Προπτυχιακά Μαθήματα

803 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 3
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 4
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Ιστορική ανασκόπηση της αγροτικής κοινωνιολογίας και της αγροτικής κοινωνίας.
  • Αγροτικές κοινότητες και αγροτικές περιοχές.
  • Αγροτικές Ομάδες και ηγεσία.
  • Κοινωνιολογική ανάλυση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής και αντιπαραβολή της με παραγωγικά συστήματα άλλων χωρών.
  • Ο εκσυγχρονισμός, οι αλλαγές και εκτίμηση αναγκών στην αγροτική παραγωγή.
  • Χρήση και εξαγωγή αποτελεσμάτων που αφορούν τον κοινωνικό πυλώνα μέσω του εργαλείου αξιολόγησης και εκμάθησης της βιωσιμότητας μιας αγροδιατροφικής επιχείρησης SAFA, FAO.
  • Παρουσίαση υπολογιστικών μοντέλων αξιολόγησης της κοινωνικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης.
  •  Το αποτύπωμα της ΕΕ και των λειτουργειών της ΚΑΠ.

Συγγράμματα:

1. Γ. Δαουτόπουλος, Λ. Καζακόπουλος, Μ. Κούση, «Αγροτική κοινωνιολογία», 3η έκδοση, Εκδόσεις Μάρκου και ΣΙΑ Ε.Ε., 2007

2. Δ. Παναγιωτόπουλος, « Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος: Όψεις του αγροτικού κινήματος στην Ελλάδα», Εκδόσεις Πλέθρον, ΓΠΑ, Αθήνα, 2018

3. S. Hillyard, The sociology of rural life, Ed. BERG, Oxford, New York, 2007

el