Προπτυχιακά Μαθήματα

805 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 3
Τύπος Μαθήματος: Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Ιστορική ανασκόπηση των συστημάτων πιστοποίησης  σε Εθνικό και Ευρωπαίκό επίπεδο.
  • Βασικές έννοιες πιστοποίησης της ποιότητας, ασφάλειας και του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των γεωργικών προϊόντων. Εμβάθυνση στην πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων: ποιότητα, ασφάλεια, διατροφική αξία, παραδοσιακός χαρακτήρας (ΠΟΠ), (ΠΓΕ), βιολογικά προϊόντα, κ.ά.
  • Μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων και πιστοποίηση. Πρότυπα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και προστιθέμενη αξία πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων. Διαδικασίες πιστοποίησης και προαπαιτούμενα. Προσέγγιση πλάνου πιστοποιήσεων αγροτικών προϊόντων και πρότυπων αγροδιατροφικών εταιρειών.
  • Εθνική και Ευρωπαίκή νομοθεσία για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων.
  • Εμβάθυνση στη διασφάλιση ποιότητας στην πρωτογενή παραγωγή: Πρότυπα AGRO – Πρότυπο Global Gap, κ.ά.
  • Εφαρμογές – Παραδείγματα πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και σύγχρονων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων με πιστοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες.

Συγγράμματα:

1. Φ. Καρυπίδης, Α. Κοντογεώργος, Δ. Τσελεμπής, “Διαχείριση Ποιότητας στις Επιχειρήσεις Γεωργίας, Τροφίμων και Ποτών”, Εκδόσεις: Ζήτη Πελαγία, 2020, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94701965,

2. Α. Βουλγαρόπουλος, Σ. Γηρούση, Γ. Ζαχαριάδης , Ι. Στράτης, “Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας με στοιχεία μετρολογίας και χημειομετρίας,” Εκδόσεις: Ζήτη Πελαγία, 2013, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22811295,

el