Προπτυχιακά Μαθήματα

806 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 2
Τύπος Μαθήματος: Ειδίκευσης Γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική/Αγγλική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • General agriculture,
  • Soil sector
  • Crop and Cultivation
  • Plant protection
  • Fertilizers, Irrigation
  • Livestock
  • Food processing and farm management

 

Συγγράμματα:

1. Β. Καζαμία-Χρήστου, Ι. Ζιάκα, English for Agriculture Sciences, University Studio Press -Ανωνυμος εταιρια γραφικων τεχνων και εκδοσεων, 2006, Κωδικός Ευδόξου: 17069
2. Ζ. Μαλαβίτση, Φ. Περδίκη, The earth in a nutshell, Εκδόσεις Αλτιντζής, 2018, Κωδικός Ευδόξου: 112693761
3. Β. Καζαμία, Pulses or Pulses? Learn English for Agriculture, 2021, Εκδόσεις University studio press- Ανώνυμος εταιρία γραφικών τεχνών, Κωδικός Ευδόξου: 102070408

el