Προπτυχιακά Μαθήματα

806 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

 

Κατηγορία: Επιλεγόμενο
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Εργαστηρίου: 0
Πιστωτικές Μονάδες: 2
Τύπος Μαθήματος: Ειδίκευσης Γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: –
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές ERASMUS:  Όχι

Eclass URL Link 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • General agriculture,
  • Soil sector
  • Crop and Cultivation
  • Plant protection
  • Fertilizers, Irrigation
  • Livestock
  • Food processing and farm management

 

Συγγράμματα:

1. B. Καζαμία-Χρήστου, I. Ζιάκα, “English for Agriculture Sciences”, University Studio Press, 2006, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 17069

el