ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι τα  μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 9/10/2023.

To ωρολόγιο πρόγραμμα για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακ. Έτους 2023-2024 είναι διαθέσιμο στο παρακάτω link

 

Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Η Γραμματεία προσφέρει μέσω Διαδικτύου τις εξής υπηρεσίες:
• Δηλώσεις μαθημάτων
• Εμφάνιση βαθμολογιών
• Εμφάνιση προγράμματος σπουδών
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από την ιστοσελίδα: http://my-studies.uoa.gr. Οι φοιτητές πρέπει να
εγγραφούν στην υπηρεσία my-studies για να αποκτήσουν κωδικό χρήστη (Username) και συνθηματικό
(Password) ειδικά για τις υπηρεσίες αυτές. Αυτό μπορεί να γίνει αφού επισκεφθούν την ιστοσελίδα:
http://webadm.uoa.gr και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσμους: “Αίτηση Νέου Χρήστη” → “Προπτυχιακοί Φοιτητές”. 

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Read More

Νέα μαθήματα BIPs- Ευκαιρίες συμμετοχής φοιτητών στις εκπαιδευτικές δράσεις του CIVIS

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του CIVIS, προσφέρει και τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, τη δυνατότητα στους φοιτητές  του να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δραστηριότητες τα “CIVIS Courses“, όπως τα Blended Intensive Programs και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσική κινητικότητα (διαμονή φοιτητή και σε ορισμένες περιπτώσεις και μετακίνηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

BIPs 2023- NKUA-Announcement- Special campaign September 2023
Read More

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 Copy

Συνημμένα εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ που αφορά στην Εισαγωγή
διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαβάσουν πολύ προσεκτικά την εν
λόγω εγκύκλιο, προκειμένου να καταθέσουν στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω)
ολοκληρωμένο τον φάκελο της υποψηφιότητας τους, περιλαμβάνοντας την αίτηση
τους, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση. Δεν θα
γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις και φάκελοι με ελλιπή δικαιολογητικά.
Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2023
ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier (ευανάγνωστη ημερομηνία
σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας), από την 15 Σεπτεμβρίου έως την 25
Σεπτεμβρίου 2023, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου
Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, και
συγκεκριμένα υποβάλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15122 - Μαρούσι
Γραφείο 0090
«Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2023»

1.ΥΠΕΠΘ_αθλητές_2023-2024

 

Read More

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Συνημμένα εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ που αφορά στην Εισαγωγή
διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαβάσουν πολύ προσεκτικά την εν
λόγω εγκύκλιο, προκειμένου να καταθέσουν στο Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω)
ολοκληρωμένο τον φάκελο της υποψηφιότητας τους, περιλαμβάνοντας την αίτηση
τους, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση. Δεν θα
γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις και φάκελοι με ελλιπή δικαιολογητικά.
Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2023
ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier (ευανάγνωστη ημερομηνία
σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας), από την 15 Σεπτεμβρίου έως την 25
Σεπτεμβρίου 2023, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου
Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, και
συγκεκριμένα υποβάλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15122 - Μαρούσι
Γραφείο 0090
«Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2023»

1.ΥΠΕΠΘ_αθλητές_2023-2024

 

Read More

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

Για την διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των φοιτητών, και την συμμετοχή τους στην εξεταστική περίοδο (νέες ημερομηνίες
εξέτασης μαθημάτων ή εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης) σας ανακοινώνουμε την απόφαση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ: 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Read More

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την  παροχή δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024,  για τους προπτυχιακούς φοιτητές, θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023 έως τη Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2023, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα sitisi.uoa.gr.

6972.ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

 

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1)θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης Διατροφής και Αειφορίας  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

603Ε46ΨΖ2Ν-7ΝΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Read More

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://eregister.it.minedu.gov.gr  Από την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 έως και την Παρασκευή  8 Σεπτεμβρίου 2023.

Για επιπλέον στοιχεία ανατρέξτε στο επισυναπτόμενο αρχείο της ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
,

Read More
el