ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στην σελίδα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα του ιστότοπου του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων γίνεται παρουσίαση επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων και δράσεων με χαρακτηριστικά γνωρίσματα την καινοτομία και την βιωσιμότητα.

el