Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Βασίλειος Καραγιάννης

Λέκτορας Εφαρμογών 

Συστήματα Μετρήσεων

 ΑΓ 06
+30 22280 99550
vkar@uoa.gr
Karagiannis

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας:

Δευτέρα 13:00-15:00

Τετάρτη 12:00-14:00

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Βασίλειος Καραγιάννης είναι Λέκτορας Εφαρμογών στο τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων. Κατέχει πτυχίο Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΚΑΤΕΕ Αθηνών από το 1984 και είναι μέλος του Επιστημονικού και Επαγγελματικού ενιαίου φορέα οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΕΤΕΜ). Επιπλέον κατέχει Δίπλωμα Παιδαγωγικών Σπουδών από την Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑΤΕΣ)/ Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ), καθολικός διάδοχος της οποίας είναι η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Πέρα από τις βασικές του σπουδές, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια εξειδίκευσης σε θέματα μετατροπής Ηλιακής Ενέργειας σε Ηλεκτρική με χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, και προγράμματα μετεκπαίδευσης σε Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε συστήματα Υψηλών Τάσεων και σε Πληροφορική.

Από τον Ιανουάριο του 2019 έως και το Μάιο του 2023, ο κ. Καραγιάννης ήταν Λέκτορας Εφαρμογών του Γενικού Τμήματος του ΕΚΠΑ. Στο παρελθόν διετέλεσε Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Κατέχει σημαντική διδακτική εμπειρία, έχοντας επιβλέψει πάνω από πενήντα (50) πτυχιακές εργασίες. Επιπλέον έχει αξιόλογο ερευνητικό έργο και έχει δημοσιεύσει 6 εργασίες σε διεθνή περιοδικά (από τις οποίες σε μία είναι ο επικεφαλής ερευνητής/συγγραφέας) και 6 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (από τις οποίες σε δυο είναι ο επικεφαλής ερευνητής/συγγραφέας), όλες συναφείς με το αντικείμενο του τμήματος.

el