Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Μαρία Κούκου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις /Α.Π.Ε.

 Δ 210
+30 22280 99650 / 660
mkoukou@agro.uoa.gr
http://scholar.uoa.gr/mkoukou
Koukou

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας:

Τρίτη 10:00-12:00

Πέμπτη  11:00-13:00

Σύντομο Βιογραφικό

Η Δρ. Μαρία Κ. Κούκου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων. Επίσης, είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια (Διευθυντής Καθηγητής Μιχαήλ Γρ. Βραχόπουλος) του ερευνητικού Εργαστηρίου Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (E2ReLab) του ΕΚΠΑ.

Απέκτησε το δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού το 1991 από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και διδακτορικό τίτλο σπουδών Χημικού Μηχανικού το 1997 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στην επιστημονική περιοχή της ανάλυσης και σχεδιασμού εγκαταστάσεων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανάλυση και στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων και διεργασιών με έμφαση στη βελτιστοποίηση και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με θέματα εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε συνδυασμό με τεχνολογίες αποθήκευσης θερμικής ενέργειας. Από το 1992 έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 ερευνητικά έργα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ενωση, τη Γ.Γ.Ε.Τ, κ.ά. με κύριο ερευνητικό ρόλο και σε αντικείμενα ανάλυσης και σχεδιασμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εξοικονόμησης ενέργειας, διασφάλισης ποιότητας, κ.ά.

Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει >95 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με σημαντικό αριθμό ετερο-αναφορών ενώ είναι συγγραφέας δύο βιβλίων σε θέματα ΑΠΕ (το ένα υπό έκδοση) και 2 κεφαλαίων σε βιβλία σε θέματα εγκαταστάσεων. Η κα Κούκου έχει διδάξει σε δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά ενώ έχει συμμετάσχει σε Προεδρεία και Οργανωτικές Επιτροπές Διεθνών και Ελληνικών Συνεδρίων. Επίσης, είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της ASHRAE και άλλων επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων.

el