Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Αντωνία Τέρπου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Χημεία Τροφίμων

 ΑΓ 02
+30 22280 99525
aterpou@agro.uoa.gr
http://scholar.uoa.gr/aterpou
Terpou

Ημέρες & Ώρες Επικοινωνίας:

Τετάρτη 11:00-13:00

Πέμπτη 11:00-13:00

Σύντομο Βιογραφικό

Η Δρ. Αντωνία Τέρπου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση Τεχνολογία Τροφίμων. Έχει λάβει διακρατικό και διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό με ειδίκευση στη «Βιοτεχνολογία Τροφίμων» από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Βιοϊατρικών επιστημών (στο School of Biomedical Sciences) του Πανεπιστημίου του Ulster στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το διδακτορικό της διεξήχθη στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών όπου εργάστηκε ως ερευνήτρια.

Η διδακτορική της διατριβή με ειδίκευση στη «Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων» έχει τίτλο «Βιοδιεργασίες στην παραγωγή προβιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων με ακινητοποιημένα γαλακτικά βακτήρια σε πριβιοτικούς φορείς». Κατά τη μεταδιδακτορική της έρευνα συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Βιοιατρικών επιστημών του Πανεπιστημίου του Ulster, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετέχοντας σε ποικίλα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

el